Beleid
Visie van De Buitentuin

Onze visie

Wij gaan uit van de natuurlijke ontwikkelingsdrang van kinderen

Iedere pedagogisch professional heeft een bepaalde kijk op hoe kinderen zich ontwikkelen, wat kinderen aan zorg nodig hebben en welke normen en waarden voor kinderen belangrijk zijn. De manier van kijken en dus de visie van het team is bepalend voor de manier van werken. Bij De Buitentuin gaan wij uit van de natuurlijke ontwikkelingsdrang van kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkeld op zijn eigen manier op basis van aanleg, talent en temperament.

Bij de opvoeding van kinderen is het handelen van zowel de opvoeder en de totale omgeving van essentieel belang. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en het aangeven van grenzen vinden wij belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen bij De Buitentuin.

Een team van vaste personen is ons uitgangspunt en vormt de basis voor het ontstaan van een gezonde gehechtheidrelatie. Deze basis van vertrouwen, oprechte veiligheid en geborgenheid biedt een kind de kans te ontwikkelen tot een eigen ik-persoon.

Wil jij het beste voor je kind? Kom dat zelf ervaren bij De Buitentuin.

Pedagogische doelen

1. Emotionele veiligheid

Bij De Buitentuin vinden wij het belangrijk dat kinderen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Hiervoor is een vertrouwensrelatie met de vaste professionals en de andere kinderen op de groep onmisbaar. Vaste rituelen, ritmen en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Bij activiteiten en opdrachten houden we rekening met wat het kind wel en niet kan; we geven het kind de tijd en de ruimte en stimuleren het kind om zelf dingen te doen. Persoonlijk contact met de professional, een vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel.

2. Persoonlijke competenties

Elk kind is uniek en waardevol. Bij De Buitentuin accepteren wij kinderen zoals ze zijn en hebben wij oog voor de talenten van kinderen.

Eigenschappen zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn persoonlijke competenties. Het is belangrijk om deze competenties als kind te ontwikkelen om later goed in de maatschappij mee te kunnen. Spel is een mooi middel om probleemoplossend te leren denken. Tijdens het spel oefenen en vergroten kinderen hun vaardigheden. Het stimuleren van fantasiespel en samenspel draagt bij aan de creativiteit van het kind en het begrijpen van de wereld om hem heen. Samen spelen en het deel uitmaken van een groep leert een kind om zijn eigen ik te vormen.

Door tijd te nemen voor het kind en échte aandacht te hebben voor het kind ontdekken we samen de persoonlijke ontwikkelingsbehoefte. Waar het ene kind volop bezig is met spraakontwikkleing is het andere kind bezig zichzelf motorisch te ontplooien. Het kind wordt ondersteund bij het ontwikkelen van zijn persoonlijke competenties door complimenten te geven, vragen te stellen of door even niets te zeggen en kinderen in hun spel te laten. Wij zijn constant bezig met het observeren van kinderen en het inspelen op de persoonlijke behoeftes van het kind.

3. Sociale competenties

Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien De Buitentuin als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kinderdagverblijf de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar te helpen, speelgoed samen op te ruimen en het samen zorg dragen voor de natuur en dieren.

4. Morele Competenties

Wij vinden het belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan het overbrengen van normen en waarden. ‘Normen en waarden’ is een breed begrip en je ontwikkelt ze een leven lang. Met bewustwording kun je echter al op jonge leeftijd starten. Het gedag zeggen bij binnenkomst en afscheid nemen voor het naar huis gaan. Luisteren naar elkaar en een ander uit laten praten. Elkaar uitdagen, maar grenzen herkennen. Kinderen leren door kopieren, zowel van elkaar als van de pedagogisch professional.

Bekijk het volledige pedagogische beleid

In dit plan wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen.

Klik hier om het beleid voor het KDV te bekijken
Klik hier om het beleid voor de BSO te bekijken

Kom een kijkje nemen bij Kinderopvang De Buitentuin

Kinderopvang De Buitentuin is gevestigd in het Brabantse Nuenen. Omringd door sportvelden en mooi gelegen, beschut in ’t groen. Het is een kleinschalige kinderopvang, bestaande uit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal. Bij Kinderopvang De Buitentuin geloven wij dat een veilige omgeving, buiten spelen, sporten en goede voeding essentieel zijn voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Dat gedachtegoed in combinatie met de betrokkenheid van onze ervaren professionals maakt Kinderopvang De Buitentuin de ideale plek voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een fijne, veilige plek waar kinderen groeien in rust, ruimte en natuur.